Vols crear una associació juvenil?

Passos per a la creació d’una associació
1. Inscripció en el Registre d’Associacions.
Documents necessaris:

  • Dos exemplars de la instància de sol·licitud d’inscripció de l’associació.
    Dos exemplars de l’acta fundacional, amb signatures en original de totes les persones promotores en els dos exemplars.
  • Fotocòpies acarades dels DNI de les persones fundadores, en el cas que alguna de les persones siga extracomunitària, fotocòpia acarada del passaport en vigor.
  • En cas que algun dels promotors siga una persona jurídica, una certificació de l’acord vàlidament adoptat per l’òrgan competent en la qual aparega la voluntat de constituir l’associació i formar part, així com la designació de la persona física que la representarà.
  • Relació de les persones components de l’òrgan provisional de govern, signada per totes elles.
  • Dos exemplars dels estatuts originals, signats en totes les seues fulles per les persones fundadores.
    Pagament de les taxes corresponents (model 046 per a associacions d’àmbit Comunitat Valenciana, preu 40’80€ o model 790 per a les d’àmbit nacional¸ preu 37,38 €).
  • Modelos:

Associacions d’àmbit de la Comunitat Valenciana: www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=83

Associacions de mares i pares www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=84

Associacions d’alumnes i alumnos no universitaris www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=239

Entitats de voluntariat: www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=2282

Associacions d’àmbit d’actuació estatal: www.interior.gob.es/es/web/servicios-alciudadano/asociaciones

2. Sol·licitud del CIF
Quan l’associació haja rebut la resolució de la inscripció en el Registre d’Associacions, ha de sol·licitar el CIF a la Delegació d’Hisenda corresponent.

Què cal presentar?
1. Model 036 emplenat.
2. Còpia de la documentació presentada al Registre d’Associacions (estatuts, acta fundacional i resolució del Registre d’Associacions).
3. Fotocòpia del DNI del representant legal.

Models: www.agenciatributaria.es (models i formularis)

3. Inscripció en altres censos

Existeixen altres censos o registres depenents de determinades conselleries (en funció de la finalitat i activitats) registres que prenen com a punt de partida la inscripció el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana.

4. Inscripció en el Registre Municipal d’Associacions de l’ajuntament on l’associació tinga el domicili social.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedas cambiar la configuración u obtener más información ‘aquí’. Este mensaje solo sale una vez. ACEPTAR
Aviso de cookies