Què és?

El Consell Local de la Joventut de Mislata (CLJM) és una plataforma d’entitats juvenils creada en Maig de 2001.

L’objectiu principal del CLJM es propiciar la participación dels jóvens de Mislata en l’ambit polític, social, econòmic i cultural (Com arreplega l’article 48 de la Constitució Espanyola).

El CLJM va nàixer com a resultat de l’esforç de molts jòvens de la localitat encabotats a crear una plataforma interasociativa juvenil de participación i representació amplia i plural que actuara com interlocutor davant dels poders publics i amb clara vocació per a portar a cárrec polítiques de joventut.

L’activitat del CLJM está centrada a la elaboració de campanyes de sensibilització, estudis de joventut, cursos, promoció del asociacionisme juvenil i de les seues associacions membre, i altres moltes.

QUÉ ES UN CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT?

 • Una estructura democrática de representacions i participacions juvenils i que es capaç de incorporar diferents models asociatius juvenils (asociacions, entitats, grups de jóvens, etc.) i les inquietuts de la gent jove.
 • Un punt de trobada, cooperación i d’intercambi entre les associacions juvenils, que permet plantear projectes i activitats conjuntes.
 • Un espai de treball i debat que es caracteritza per la seua pluralitat i riqueza, en la mesura que integra persones i asociaciones molt diverses.
 • Una plataforma que permet fer arribar a la Administració i a la societat les demandes i opinions de les associacions juvenils i de la gent jove.
 • Un organ independent de la Administració, amb personalitat jurídica propia i sense ánim de lucre, que compta amb el reconeiximent i el soport (Polític, econòmic, d’assessorament, etc.) de la Administració. D’aquesta manera, el Consell suposa un representant válid per a dialogar amb l’Administració en tots aquells temes que afecten a la joventut.

Per contra, podem dir que un Consell Local de la Joventut no és un departamento de la regidoria de joventut ni, per tant, el repartidor de subvencions de l’ajuntament per les entitats juvenils, ni el grup de treball de l’Ajuntament per a fer els seus plans de joventut. Pero la seua esencia tampoc es ser l’oposició a l’equip de govern, ni una associació que fa i organitza activitats per a la gent jove.

 

¿Qui pot formar part?

 • Associacions juvenils
 • Associacions prestadores de servicis a la joventut
 • Seccions juvenils de la resta de associacions
 • Federacions d’alumnes

 

Alguns requisits bàsics

 • No tindre finalitats lucratives
 • Tindre implicació e implantació en Mislata
 • Tindre una estructura democrática
 • Obeir la Constitució Espanyola, l’Estatut de autonomía dels Drets Humans i la Declaració dels Drets dels Animals

 

Funcionament

L’assamblea General es l’organ suprem de govern i de representació del CLJM y está formada por dos delegats o delegades de cada entitat de ple dret.

La comisió Permanent es l’organ col·legiat de govern, representació del CLJM, encarregat d’executar els acords de l’Asamble.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedas cambiar la configuración u obtener más información ‘aquí’. Este mensaje solo sale una vez. ACEPTAR
Aviso de cookies